Balanzas para Laboratorio

AS R2 PLUS Balanza analítica

AS X2 PLUS Balanza analítica

MA X2.A Analizador de humedad

MA X2.IC.A Analizador de humedad

PS.R2 Balanza de precisión

PS.X2 Balanza de precisión

WLC C/2 Balanza de precisión

WLC.X2 Balanza de precisión

Teléfonos

+56 9 7447 1950

2 2437 0001

Emails

contacto@pm7group.net